Kauhajoen veteraanien perinnetalo

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) tuli EU:n jäsenvaltioiden sovellettavaksi toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaa.

Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjä
Kauhajoen veteraanien perinneyhdistys ry
Knuuttilantie 4
61800 Kauhajoki

sähköposti: info@perinnetalo.fi


Museoesinerekisterit
Esineiden, valokuvien ja dokumenttien lahjoittajista sekä esineisiin liittyvistä taustatiedoista silloin, kun mukana on henkilöitä, kirjataan etu- ja sukunimi, kotipaikka.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Säännönmukaiset tietolähteen
tietoja saadaan
- rekisterröidyltä itseltään
- tunnistetietoja henkilöistä esim. valokuvissa.

Henkilötietojen luovuttaminen
- henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Eu:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
- tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille lakiin perutuvan vaatimuksen perusteella.


Rekisteröidun oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epärarkat ja virheelliiset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilöitetojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa paoistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkiötietoja käsittelyn alkuperäisisiin tarkoituksiin, mutta rekiströity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvonarivanomaiselle.
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontarivanomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissa ja omien oikeuksein käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

__________________

Evästeet

Kauhajoen veteraanien perinnetalon sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmiksi. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.

Sivustolla on käytössä Google Analytics raportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja millä sivuilla käydään. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

Sivustossa esitetään youtubevideoita. Google tallentaa kävijätietoja, jos katsoo videoita.


Mitä evästeet eli cookiet ovat?

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa palvelun internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee vierailunsa aikana palvelun sivustolla. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.


Ovatko evästeet haitallisia?

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.


Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

© Kauhajoen veteraanien perinnetalo